Nieuws

Belangrijk: Rekenen in de zorg.

Vanaf 1 februari 2020 kun je niet meer starten met de rekenmodule en Test jezelf: Rekenen in de zorg omdat er een bekwaamheid voor in de plaats komt. Ben jij vóór 1 februari begonnen aan een van deze twee modules dan kun je deze afronden. Doe dit wel vóór 1 maart, daarna wordt de module verwijderd. De uitslag van Test jezelf blijft in je Portfolio staan.

Per 1 februari komt de nieuwe bekwaamheid: Medisch rekenen beschikbaar. Staat deze niet tussen je bekwaamheden, overleg dan met je leidinggevende of je deze bekwaamheid moet volgen.

Uitbreiding cursusaanbod stralingsbescherming

Het eerste diploma 'toezichthoudend medewerker stralingsbescherming verspreidbare radioactieve stoffen (TMS-VRS-D)' is uitgereikt.

meer

Welkom op Eduplaza

De voorwaarden voor het gebruik van Eduplaza zijn specifiek uitgewerkt in de gebruikersinstructie onderaan de startpagina. De voorwaarden voor het gebruik van Eduplaza zijn in overeenstemming met de bepaling uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Inloggen