Nieuwe e-modules online

Vanaf vrijdag 13 maart staan de e-modules COVID-19 Coronavirus en Online samenwerken online. 

Update 23 maart: Vanaf vandaag staat ook Strikte aërogene isolatie bij Corona COVID-19 - E-module online.

Ga naar de catalogus van Eduplaza en zoek op de desbetreffende titel.
De e-module COVID-19 behandeld de volgende onderdelen: 

•    Wat moet ik als zorgverlener weten over dit virus? 
•    Welke aandachtspunten op het gebied van preventie zijn belangrijk? 
•    Hoe spreek ik mijn collega’s, maar ook vrijwilligers en bezoek aan op hygiëne? 
•    Hoe help je elkaar met het scherp blijven op infectierisico’s?
 

Tot nader order worden alle onderwijsactiviteiten gestaakt

De Raad van Bestuur van het Erasmus MC heeft vanochtend 12 maart jl. besloten om met ingang van 13 maart a.s. alle onderwijsactiviteiten te staken. Dit geldt voor alle onderwijsactiviteiten van het Erasmus MC. Tot nader order blijft het Onderwijs Centrum gesloten.

Beste allen, 

De Raad van Bestuur van het Erasmus MC heeft vanochtend 12 maart jl. besloten om met ingang van 13 maart a.s. alle onderwijsactiviteiten te staken. Dit geldt voor alle onderwijsactiviteiten van het Erasmus MC. Tot nader order blijft het Onderwijs Centrum gesloten.

Dit alles is nodig in het kader van de continuïteit van zorg en bedrijfsvoering en de beschikbaarheid van voldoende personeel voor de patiëntenzorg.

Wij realiseren ons dat dit een drastische maatregel is die wij nu genoodzaakt zijn te nemen. We doen dit echter om erger te voorkomen en zullen ons uiterste best doen om de gevolgen hiervan voor jullie allen zo veel mogelijk te beperken en passende oplossingen te bieden. Andersom rekenen wij graag op jullie begrip en op jullie medewerking. We hebben met elkaar wat tijd nodig om een en ander goed in te regelen.

Wij zijn voor jullie bereikbaar via de mail (eduplaza@erasmusmc.nl). Vanwege de oproep die wij ook hebben ontvangen om vooral thuis te werken, zullen wij telefonisch niet (goed) bereikbaar zijn.

Wij wensen jullie vooral veel sterkte toe in je functie als zorgprofessional om deze fase met al je collega’s goed door te komen.

Zou fijn zijn als we elkaar snel weer face-to-face kunnen ontmoeten!

Met vriendelijke groet,
Beheer Eduplaza namens de Erasmus MC Academie

Uitbreiding cursusaanbod stralingsbescherming

Het eerste diploma 'toezichthoudend medewerker stralingsbescherming verspreidbare radioactieve stoffen (TMS-VRS-D)' is uitgereikt.

Op maandag 22 juli 2019 ontving Aris van Dam uit handen van Erik Jan Verduijn en Saskia Hofstra van de Erasmus MC Academie het eerste diploma “Toezichthoudend medewerker stralingsbescherming verspreidbare radioactieve stoffen (TMS VRS-D)”.  Aris is als coördinator Inkoop & facilitair mede verantwoordelijk voor het veilig transporteren van radioactief materiaal. Met de nieuwe cursus heeft hij, behalve kennis over ioniserende straling, de nodige handvatten gekregen om zijn rol als toezichthouder te vervullen.

De Erasmus MC Academie biedt verschillende stralingsbeschermingscursussen:

  • Basiscursus (voorheen niveau 5), 10x per jaar
  • Stralingsbescherming voor radiologisch laboranten (voorheen niveau 4AB), 2x per jaar
  • Toezichthoudend medewerker Stralingsbescherming, vanaf november 2019
  • Stralingsbescherming voor medisch specialisten (voorheen 4AM), vanaf december 2019
  • Maatwerktrajecten en bijscholingen

Neem voor meer gedetailleerde informatie contact op via cursusstralingshygiene@erasmusmc.nl of bezoek de online onderwijscatalogus Eduweb.

Bekwaamheidspaspoort werkt niet in Internet Explorer

Voor optimaal gebruik benader je Eduplaza via Google Chrome of Firefox.

Wegens problemen met Internet Explorer is het op dit moment niet mogelijk om het bekwaamheidspaspoort te benaderen via die browser.

Om gebruik te maken van het tabblad "Bekwaamheden" kun je het beste gebruik maken van Google Chrome of Firefox.

Excuses voor het ongemak!

Problemen met het werken in Internet Explorer, melding "Local Storage not available".

Na een update van Internet Explorer kunnen er diverse problemen ontstaan bij het gebruikt van Eduplaza. Daarom adviseren wij gebruik te maken van Google Chrome.

Na een update van IE kunnen er diverse problemen ontstaan bij het gebruik van Eduplaza. Problemen die op kunnen treden zijn:

  • Bij het toewijzen van een beoordelaar aan een bekwaamheid (door beheerders) kan je geen namen of microsectienummers toevoegen.
  • Bij het starten van een e-module, filmpje in een e-module of test-jezelf krijg je een wit scherm of reageert de e-module niet.
  • Als je een e-module van de firma Augeo volgt (bijv. Meldcode voor GGZ medewerkers) kan je bij de test-jezelf een melding krijgen dat je het maximum aantal pogingen van de test bereikt hebt en kan je niet verder.
  • Als je leidinggevende bent en je wilt in een bekwaamheid een of meerdere toetsers toevoegen dan lukt dit niet.
  • Je krijgt de melding " Local storage not available, contact your administrator".

Deze problemen doen zich alleen voor in IE, wij adviseren je om in een voorkomend geval gebruik te maken van Chrome. Als je niet weet hoe je Chrome kunt installeren neem dan contact op met de ICT-Helpdesk.

Onze excuses voor het eventuele ongemak.

Praktijktoets Handhygiëne toetsen met een app.

De praktijktoets voor de handhygiëne wordt getoetst met een app.
Voordat dit in de praktijk kan plaatvinden volgen de toetsers van deze handeling eerst een training bij de medewerkers van de UNIP.
Contactpersoon: c.waltmans@erasmusmc.nl

Update e-modules en test-jezelf per 14-02-2019

Op 14-02-2019 zijn onderstaande e-modules en/of test-jezelf pakketten ge-updated, de oude versies zijn verwijderd en kunnen niet meer worden opgestart.  

Naam e-module en/of testjezelf                         
Bloedtransfusie
Insuline toedienen met een insulinepen
Intratracheaal uitzuigen
Neus-maagsonde bij kinderen
Neus-maagsonde verzorgen
Patiëntveiligheid Awareness
Patiëntveiligheid Prisma
Rectumcanule inbrengen
Sondevoeding toedienen
Suprapubische katheter verwisselen en verzorgen
Tracheacanule verzorgen
Uitzuigen neus-, mond- en keelholte bij kinderen
Veilig werken met cytostatica op verpleegafdeling en dagbehandeling
Zuurstoftoediening bij kinderen