Uitbreiding cursusaanbod stralingsbescherming

Het eerste diploma 'toezichthoudend medewerker stralingsbescherming verspreidbare radioactieve stoffen (TMS-VRS-D)' is uitgereikt.

Op maandag 22 juli 2019 ontving Aris van Dam uit handen van Erik Jan Verduijn en Saskia Hofstra van de Erasmus MC Academie het eerste diploma “Toezichthoudend medewerker stralingsbescherming verspreidbare radioactieve stoffen (TMS VRS-D)”.  Aris is als coördinator Inkoop & facilitair mede verantwoordelijk voor het veilig transporteren van radioactief materiaal. Met de nieuwe cursus heeft hij, behalve kennis over ioniserende straling, de nodige handvatten gekregen om zijn rol als toezichthouder te vervullen.

De Erasmus MC Academie biedt verschillende stralingsbeschermingscursussen:

  • Basiscursus (voorheen niveau 5), 10x per jaar
  • Stralingsbescherming voor radiologisch laboranten (voorheen niveau 4AB), 2x per jaar
  • Toezichthoudend medewerker Stralingsbescherming, vanaf november 2019
  • Stralingsbescherming voor medisch specialisten (voorheen 4AM), vanaf december 2019
  • Maatwerktrajecten en bijscholingen

Neem voor meer gedetailleerde informatie contact op via cursusstralingshygiene@erasmusmc.nl of bezoek de online onderwijscatalogus Eduweb.

Bekwaamheidspaspoort werkt niet in Internet Explorer

Wegens problemen met Internet Explorer is het op dit moment niet mogelijk om het bekwaamheidspaspoort te benaderen via die browser.

Om gebruik te maken van het tabblad "Bekwaamheden" kun je het beste gebruik maken van Google Chrome of Firefox.

Excuses voor het ongemak!

Problemen met het werken in Internet Explorer, melding "Local Storage not available".

Na een update van IE kunnen er diverse problemen ontstaan bij het gebruik van Eduplaza. Problemen die op kunnen treden zijn:

  • Bij het toewijzen van een beoordelaar aan een bekwaamheid (door beheerders) kan je geen namen of microsectienummers toevoegen.
  • Bij het starten van een e-module, filmpje in een e-module of test-jezelf krijg je een wit scherm of reageert de e-module niet.
  • Als je een e-module van de firma Augeo volgt (bijv. Meldcode voor GGZ medewerkers) kan je bij de test-jezelf een melding krijgen dat je het maximum aantal pogingen van de test bereikt hebt en kan je niet verder.
  • Als je leidinggevende bent en je wilt in een bekwaamheid een of meerdere toetsers toevoegen dan lukt dit niet.
  • Je krijgt de melding " Local storage not available, contact your administrator".

Deze problemen doen zich alleen voor in IE, wij adviseren je om in een voorkomend geval gebruik te maken van Chrome. Als je niet weet hoe je Chrome kunt installeren neem dan contact op met de ICT-Helpdesk.

Onze excuses voor het eventuele ongemak.

Praktijktoets Handhygiëne toetsen met een app.

De praktijktoets voor de handhygiëne wordt getoetst met een app.
Voordat dit in de praktijk kan plaatvinden volgen de toetsers van deze handeling eerst een training bij de medewerkers van de UNIP.
Contactpersoon: c.waltmans@erasmusmc.nl

Update e-modules en test-jezelf per 14-02-2019

Op 14-02-2019 zijn onderstaande e-modules en/of test-jezelf pakketten ge-updated, de oude versies zijn verwijderd en kunnen niet meer worden opgestart.  

Naam e-module en/of testjezelf                         
Bloedtransfusie
Insuline toedienen met een insulinepen
Intratracheaal uitzuigen
Neus-maagsonde bij kinderen
Neus-maagsonde verzorgen
Patiëntveiligheid Awareness
Patiëntveiligheid Prisma
Rectumcanule inbrengen
Sondevoeding toedienen
Suprapubische katheter verwisselen en verzorgen
Tracheacanule verzorgen
Uitzuigen neus-, mond- en keelholte bij kinderen
Veilig werken met cytostatica op verpleegafdeling en dagbehandeling
Zuurstoftoediening bij kinderen